Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług - zapoznaj się z Polityką cookies
    LIKWIDACJA BARIER    
strona główna mapa serwisu
    Szukaj:
    »  O nas
    »  Refundacja
    »  Symulacja
    »  Kontakt
  »  Cargo Master
  »  Schodołazy
  »  Podnośnik sufitowy
  »  Podnośnik wannowy
  »  Rampy
  »  Rampy teleskopowe
  »  Ławeczki wannowe
  »  Stołki prysznicowe
  »  Siedzisko przyścien.
  »  Poręcze, uchwyty
  »  Nasadka loaletowa
  »  Wózek prysznicowy
   
  Cargo
Master
Podnośnik
wannowy
Schodołaz
c-max
Poddnośnik
sufitowy
Schodołaz
s-max
Schodołaz
lotniczy
Rampy  
l i k w i d a c j a    b a r i e r . p l

Rozmiar: 25927 bajtów

    Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych


Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna tj. osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem (np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS i KRUS), mająca trudności w poruszaniu się, jeżeli jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidacji barier architektonicznych otrzymać można w terenowych oddziałach PFRON tj Miejski Ośrodek Pomocy, Gminny Ośrodek Pomocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                           
     
MOBILEX sp. z o.o.       tel. (042) 214 29 11       fax (042) 214 14 05          info@mobilex.pl          http://www.mobilex.pl